Werken is een essentie van de mens, omdat het een belangrijke manier vormt om jezelf tot uitdrukking te brengen en een bijdrage te leveren aan het geheel.

Werkplezier verhogen

De meeste volwassen mensen brengen een groot deel van hun tijd door met werken. Vrijwel altijd gebeurt dit ook binnen een sociaal systeem. Voor de meeste mensen wordt dit systeem gevormd door directe collega’s, leidinggevenden en medewerkers, maar voor anderen kunnen dit ook klanten, opdrachtgevers of toeleveranciers zijn. Werken is een essentie van de mens, omdat het een belangrijke manier vormt om jezelf tot uitdrukking te brengen en een bijdrage te leveren aan het geheel (gezin, familie, bedrijf, samenleving enz.). Wat met een mooi woord arbeidssatisfactie heet oftewel gewoon plezier in je werk hebben, wordt niet alleen bepaald door het loon en de promotiemogelijkheden. Zeker zo belangrijk is het, om ook een gevoel te hebben dat je met iets bezig bent dat betekenis heeft en dat de verhouding met je arbeidsomgeving goed is.

Contact opnemen werkplezier verhogen

werkplezier verloren Groningen

Naar binnen

Wanneer de verhouding met je arbeidsomgeving niet goed is en je het niet (meer) naar je zin hebt, kan dit aanleiding zijn tot spanning waardoor je in een vicieuze cirkel kunt terechtkomen. Veelal geven we dan “de schuld” hiervan aan de wereld om ons heen, en vinden we ook dat de omgeving moet veranderen zodat jij je weer prettiger kunt voelen. De ervaring leert dat dit vrijwel nooit gebeurt. Het is dan ook goed om in dergelijke situaties de blik eens naar binnen te richten en te ontdekken wat voor jou wel en niet goed voelt, hoe je in je werk staat en hoe je primaire neiging is om je te verhouden tot de ander.

Contact opnemen werkplezier verhogen

 

Samen voor meer werkplezier

Door jezelf beter te leren kennen krijg je zicht op je grenzen, je kwetsbare en sterke kanten en op wat jij belangrijk vindt in de samenwerking. Helderheid over hoe jij functioneert in de werksituatie schept mogelijkheden om iets in jezelf te veranderen, waardoor je weer plezier in je werk kunt hebben en je gezondheid en levensvreugde niet langer lijden onder je werk. Het kan ook zijn dat je ontdekt dat je werkplek niet langer de jouwe is en dat je afscheid moet nemen om op zoek te kunnen gaan naar een andere werksituatie waarin je wel tot je recht komt.

Ook in het geval dat je buiten het arbeidsproces bent terechtgekomen en zoekt naar mogelijkheden om weer aan de slag te gaan, kan het zinvol zijn om op de hierboven beschreven wijze eerst eens goed bij jezelf te rade te gaan om je kansen op de arbeidsmarkt te verruimen en te verbeteren.

Ik kijk graag met je mee in dit proces.

haptotherapie werk stress

Informatie & kosten

Via de haptotherapie leer je bij problemen op de werkvloer de blik naar binnen te richten en via het lichaam te voelen wat voor jouw goed voelt en wat niet. Maar ook waar je grenzen liggen en hoe je je verhoud tot je werk, klanten, cliënten, naaste collega ’s en/of leidinggevende.

Tarieven

Het tarief is alsvolgt:

€ 88,- voor een sessie van 50 minuten.
Betaling na afloop van de sessie, met uw persoonlijke betaal-app. U ontvangt uw nota per email.

 

Afspraak annnuleren

Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren telefonisch of per SMS op nummer 06-49896511 kosteloos afzeggen. Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.