Leren toelaten van het leven, waaronder ook “dit nieuwe leven”

Soms zijn er complicaties in of voor de zwangerschap, die te maken hebben met situaties of gebeurtennissen in je leven. Dan is het soms goed om een stap te zetten.

 

Blijde verwachting

De in onze taal gebezigde samenstelling “blijde verwachting” roept op zijn beurt verwachtingen op! Als je zwanger bent, ben je “automatisch” blij, of erger nog “moet” je blij zijn. Maar misschien ben je helemaal niet blij en voel je je daar zelfs schuldig over.

Zwangerschapshaptonomie haptotherapie zwanger

Stap zetten

Misschien is het zo dat het kindje, dat je hebt mogen ontvangen en dat zich heeft genesteld in jouw lijf, je uitnodigt om een stap te zetten, een stap om nare ervaringen of situaties in je leven te kunnen verwerken en een plek te geven, zodat je je hart opnieuw kunt openen en het leven -waaronder ook dit nieuwe leven- weer toe kunt laten.

Verstoring

Het maken van zo’n stap is in het belang van jezelf en in het belang van je kind. Immers al tijdens de zwangerschap wordt het eerste contact gelegd tussen het kindje en de ouders en kan de veilige hechting van het kindje aan de ouders tot ontwikkeling komen. Dit proces kan worden verstoord, wanneer je als zwangere vrouw moeite hebt met gebeurtenissen of situaties in je leven.

Deze moeite kan samenhangen met bijvoorbeeld de volgende omstandigheden:

  • je ervaart veel pijn en/of ongemak tijdens de zwangerschap;
  • je ervaart veel stress in de zwangerschap;
  • je hebt -om wat voor reden dan ook- moeite om gevoelens te ervaren voor je kindje;
  • je bent in meer of mindere mate angstig aangelegd;
  • je hebt -om wat voor reden dan ook- meer dan gemiddeld angst is voor de bevalling [*];
  • je staat alleen en hebt geen partner die betrokken is in de zwangerschap;
  • er zijn andere situaties tijdens je zwangerschap die je zwaar vallen (bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste);
  • je hebt eerder een kindje verloren of een miskraam meegemaakt;
  • je hebt nare herinneringen aan een vorige bevalling of aan de tijd na de bevalling (couveuse, huilbaby);
  • je hebt een traumatische ervaring meegemaakt, die niet direct is gekoppeld aan je zwangerschap (zoals bijvoorbeeld sexueel misbruik).

[*] Bij bevallingsangst werk ik volgens de (inmiddels door het RIVM gepubliceerde) interventie “Haptotherapie bij Bevallingsangst”.

De doelen van haptotherapie tijdens de zwangerschap

Primaire doelen bij haptotherapie tijdens de zwangerschap zijn, dat je je als vrouw weer (opnieuw) leert openen voor je eigen gevoelservaringen en, dat je deze ervaringen in jezelf een plek leert geven, teneinde vervolgens de ruimte in jezelf te gaan ervaren om je hart te openen voor je kindje en je vanuit je gemoed met hem of haar te verbinden.

De sessies bestaan uit een combinatie van aandacht en ruimte voor jou als zwangere vrouw, ervaringsgerichte oefeningen, inzichtgevende gesprekken en praktische uitleg. In een later stadium wordt een voorbereiding op de bevalling ook meegenomen in het aanbod (lees hierover onder haptonomische zwangerschapsbegeleiding →). Daarbij is het wenselijk, maar niet persé noodzakelijk dat de partner deelneemt in de sessies.

Natuurlijk afhankelijk van het moment dat de klachten zich aandienen, verdient het aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium van de zwangerschap met de sessies te starten.

haptotherapie tijdens zwangerschap Groningen

Reviews Haptotherapie Groningen

Wat mensen vinden van haptotherapie

Informatie & kosten

Haptotherapie (met of zonder partner) wanneer er gebeurtenissen of situaties zijn in het leven van de zwangere en/of diens partner, die de zwangerschap verstoren en/of de hechting aan het kindje bemoeilijken.

Tarieven

Het tarief is alsvolgt:

€ 91,- voor een sessie van 50 minuten.Voor zwangere stellen 50 – 60 minuten.

Betaling na afloop van de sessie, met uw persoonlijke betaal-app. U ontvangt uw nota per email.

 

Afspraak annnuleren

Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren telefonisch of per SMS op nummer 06-49896511 kosteloos afzeggen. Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.