Naast psychische klachten kunnen ook lichamelijke ongemakken ontstaan, die je belemmeren in je functioneren of je tegenhouden om je te richten op nieuwe dingen in het leven.

Rouwverwerking bij verlies

In onze cultuur bestaat weinig ruimte om verlies te verwerken en om te rouwen. De grote (Westerse) illusie van een maakbare wereld probeert voortdurend verlies en dood naar de marges van ons bewustzijn te verbannen. Of het nu gaat om het overlijden van je kind, familielid of vriend, of om het verlies van je baan of je gezondheid, we staan er liever niet (te lang) bij stil.

Rouwproces

Het rouwproces kent verschillende fases, die door Dr. Elizabeth Kubbler-Ross uitgebreid zijn beschreven. Waar deze fases niet volledig worden doorlopen, ontstaat bij de mens het risico van verharding en mogelijke verbittering. Zonder dat iemand zich daarvan bewust is, kunnen emoties die niet geuit zijn zich daarbij vastzetten in je lichaam. Naast psychische klachten kunnen daarom ook lichamelijke ongemakken ontstaan, die je belemmeren in je functioneren of je tegenhouden om je te richten op nieuwe dingen in je leven. Gelukkig is het dan mogelijk om achteraf alsnog de tijd en de ruimte te nemen om het geleden verlies te verwerken en je emotionele vrijheid te herwinnen.

Contact opnemen rouwverwerkingstherapie

Rouwverwerking verlies verwerken haptotherapie Groningen

Haptotherapie in laatste levensfase

Sterven is misschien wel het meest ingrijpende proces in het leven van een mens. De één probeert het te negeren en de ander maakt het tot een vruchtbare, diepgaande en intense afronding van het leven. Tijdens een sterfproces wordt de aandacht die in het dagelijkse leven normaal naar de buitenwereld is gericht sterk beperkt, en kan daarom de blik meer naar binnen worden gebracht. In de laatste fase van het leven kan men zijn werkelijke waarden en essentie nog eens verhelderen en nader tot zichzelf en zijn omgeving komen.

Haptotherapie kan je in de laatste levensfase ondersteunen om in contact te komen met je gevoelens en gedachten en met al datgene wat voor jou van belang is. Door te uiten wat er allemaal in je omgaat, kun je ordening aanbrengen in de chaos van gedachten en gevoelens. Door te uiten wat er in je omgaat voorkom je ook een mogelijk isolement en pijnlijke gevoelens van eenzaamheid in je stervensfase. Er ontstaat dan ook de ruimte om nog te doen wat voor jou belangrijk is, en waardoor jij ook in je laatste levensdagen tot je recht komt. Haptotherapie kan ook in de vaak zeer intense laatste levensfase een oprecht belangstellende en aanwezige aanraking bieden, die rust, ruimte en ontspanning kan geven.

Ons leven is groter dan onszelf, maar ook groter dan ons sterven. Het laatste dat een ouder hier op aarde te geven heeft aan zijn kinderen, is “voor te leven” hoe je het leven loslaat en sterft.

Contact opnemen haptonomie laatste levensfase

rouwverwerking therapie Groningen Haptonoom

Het behouden huis

Ik ben naast mijn werk in mijn eigen praktijk voor twee dagen per week verbonden aan Het Behouden Huys als haptotherapeut. Het Behouden Huys is een kleinschalige GGZ instelling voor kankerpatiënten en hun naasten, gericht op de verwerking van en het leren omgaan met de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker.

behouden Huys steun bij kanker

Informatie & kosten

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende gebeurtenis van verlies met het grote verdriet omgaat. In de therapie staan we stil bij de gevoelens en emoties die dit verdriet oproept en geven we aandacht aan de manier waarop ons lichaam hierop reageert.

Tarieven

Het tarief is alsvolgt:

€ 91,- voor een sessie van 50 minuten.
Betaling na afloop van de sessie, met uw persoonlijke betaal-app. U ontvangt uw nota per email.

 

Afspraak annnuleren

Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren telefonisch of per SMS op nummer 06-49896511 kosteloos afzeggen. Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.