Ik houd van mijn werk als haptotherapeut, ik houd ervan een tijdje met de ander samen op te lopen om te kijken waar het wringt en waar de beweging weer mag ontstaan.

Na de studie HBO-V, ben ik bijna vanzelfsprekend mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige in diverse disciplines van de gezondheidszorg.

In 1997 volgde ik de Post-HBO opleiding tot ARBO-deskundige / Bedrijfsverpleegkundige en begeleidde ik daarna gedurende meerdere jaren mensen die om psychische en/of lichamelijke redenen niet meer werkzaam konden zijn in hun beroep en zich daarom opnieuw moesten oriënteren op de arbeidsmarkt. Hiernaast verzorgde ik freelance lichaamsgerichte trainingen in groepsverband voor particulieren.

Ik ontdekte dat het begeleiden van mensen in het omgaan met grote of kleine veranderingen in hun leven me op het lijf is geschreven en me ook voldoening schenkt. Deze veranderingen kunnen liggen op het gebied van werk, relaties of woonomgeving, maar ook de komst van een kind, het hebben van een ziekte of handicap, het verwerken van verlies of de (naderende) dood kan diep ingrijpen in een mensenleven.

Naast het werk in mijn eigen praktijk Intacto, werk ik nu 2 dagen in de week als Haptotherapeut in het psycho-oncologisch therapiecentrum “Het Behouden Huys” te Haren.

Ik houd van mijn werk als therapeut, ik houd ervan een tijdje met de ander samen op te lopen om te kijken waar het wringt en waar de beweging weer mag ontstaan. De essentie van mijn werk zie ik als een creatief proces, waarbij in veel gevallen een transformatie op gang kan komen waardoor iemand weer zichzelf kan zijn. Het leven vanuit je essentie verbindt je met alles en iedereen om je heen. Het maakt dat je levensenergie, creativiteit en liefde kunnen stromen.

Nadat ik de opleiding tot Haptotherapeut had afgerond, heb ik vervolgens ook nog de opleiding tot Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider gevolgd. Ik was bekend met de Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding, omdat ik zelf ook hiervoor had gekozen tijdens mijn eerste zwangerschap.

Het is een enorm plezier om met ouders en hun nog ongeboren kind te werken en werkelijk prachtig om tijdens de begeleiding het (lichaams)bewustzijn en het vertrouwen van de ouders te zien groeien. De eerste ontmoeting en uitwisseling tussen ouders en kind zijn ontroerend en openen en verzachten het gemoed.

Vervolgens heb ik de specialisatieopleiding Kinderhaptotherapie gevolgd en de opleiding tot Rots & Water trainer. Daarbij ben ik nu als leertherapeut verbonden aan de Academie voor Haptonomie in Doorn. Dit wil zeggen dat mensen die in opleiding zijn tot Haptohtherapeut bij mij leertherapie kunnen volgen. Indien een Haptotherapeut in opleiding meekijkt, wordt hiervoor altijd ruim van te voren toestemming gevraagd aan de cliënt.

In mijn werk met jongeren en studenten, heb ik in de loop der jaren ervaren dat er een grote behoefte is aan het leren omgaan met “gevoelig” zijn. In het bewustzijn dat “gevoelig” zijn niet alleen een last is, maar ook een geweldige potentie in zich draagt, ervaar ik het als een uitdaging om “hooggevoelige” jongeren en kinderen weer in contact te laten komen met zichzelf, zodat ze het moois dat ze in zich dragen in de wereld kunnen brengen.

Intacto

Mensen die werken aan gezondheid worden van oudsher “helers” genoemd, terwijl het proces van genezen ook wel “helen” heet. Het Spaanse woord intacto betekent “heel”, net als het Nederlandse woord intact.

Omdat dit “heel zijn” de kern vormt van mijn werk als GZ-Haptotherapeute, heb ik mijn praktijk “Intacto” genoemd.

Intacto bevat bovendien een element van het woord tactiel, dat duidt op werken met het gevoel en de tastzin. De aanraking vormt het belangrijkste instrument in de haptotherapie.

Mijn visie

haptotherapeut Groningen Anna Marie Buwalda

 

GZ Haptotherapeut Groningen

Opleidingen, cursussen & meer

Na het propedeuse Psychologie en het HBOV volgde ik onder andere deze opleidingen en cursussen:

Periode Omschrijving
1997 Post-HBO opleiding tot Arbodeskundige

Scriptie: WERKSTRESS, individuele strategieën ter vergroting van de belastbaarheid van de individuele werknemer.
2003 – 2008 Opleiding tot Haptotherapeut
2004 – 2006 Cursussen Energetisch Werk bij Healing Arts
2009 – 2010 Opleiding Zwangerschapshaptonomie
2011 – 2012 Training Somatic Experiencing Traumatherapie, incl. training EMDR
2013 Kindercoaching bij Healing Arts (Joanna van Wijcherden)
2014 – 2015 Opleiding Kinderhaptotherapie
2015 – nu diverse scholingen, webinars en presentaties gevolgd vanuit Het Behouden Huys rond de thema ’s rouw en verlies, zingeving, therapie, psychopathologie en de gevolgen van kanker.
2016 Opleiding tot Rots & Watertrainer
2012 – 2018 In deze periode participeerde ik in het promotieonderzoek van collega Gert Klabbers: “Treatment of Severe Fear of Childbirth with Haptotherapy”.
2019 – 2020 Opleiding systemisch werk bij Welopstellingen.

Netwerk

Soms is wat een cliënt nodig heeft anders of meer dan ik te bieden heb. Ik ben daarom blij me in een netwerk te kunnen begeven van huisartsen, psychiaters, psychologen, verloskundigen en collega therapeuten voor overleg, co-behandeling, doorverwijzing en samenwerking.

Visie haptotherapeut

Je hoort mensen wel eens zeggen “ik houd mijn hart vast”, maar ja hoe houdt een mens zijn hart vast en waarom eigenlijk? Voor mij staat het hart voor leven in liefde. Als je liefde stroomt heb je een rijk leven. Misschien is de essentie van het leven wel dat je liefde mag ontvangen en mag geven en dat van daaruit opnieuw leven kan ontstaan. Wellicht juist daarom zijn we kwetsbaar in dit gebied en houden we ons hart soms vast. Dit maakt dat we in sommige gevallen en zeker ten tijde van crisis ons terugtrekken uit dit gebied om ons enkel nog door ons verstand te laten leiden. We verbannen ons lichaam dan uit ons bewustzijn, omdat dit de plek is waar de vervelende gevoelens zich openbaren.

Afsplitsing

Gebeurt dit stelselmatig, dan verliezen we het contact met ons lichaam. Het lichaam is echter het instrument dat ons vertelt wat wel of niet goed voor ons is, en ook het middel om ons te verhouden met de wereld om ons heen. Daarom raken we in zo’n situatie niet alleen het contact met (een deel) van onszelf kwijt, maar tevens met de mensen om ons heen. We merken dat we niet goed in ons vel zitten en dat onze relaties niet meer lekker lopen.

De overheersende rol van ons denken vormt er tevens de aanleiding toe, dat we niet makkelijk meer in het hier en nu kunnen zijn. Ons denken speelt zich namelijk graag af in het verleden of in de toekomst, en niet in het nu. We kunnen dan niet langer “zijn”, alleen nog maar “bedenken wie we zijn”. Dit bedachte ik -ook wel ego genoemd- en de werkelijkheid vallen nooit samen en dat geeft vaak onvrede en frustratie.

Er treedt in zo’n situatie een dubbele splitsing op. Enerzijds is het lichaam afgesplitst van het bewustzijn en anderzijds is ons zelfbeeld afgesplitst van wie we zijn. Wie in een dergelijke situatie is beland, kan weer helen door de splitsingen op te heffen.

Contact opnemen haptotherapeut Groningen

Transformatie door haptotherapie

Door het lichaam terug in het bewustzijn te brengen, kan de oorspronkelijke kwetsing worden opgezocht en doorleefd en kan de pijn daarover gaandeweg afnemen. Degenen die hebben gekwetst kunnen daarna worden vergeven en omdat men weer makkelijker kan accepteren wie men is, kan ook het zelfbeeld dichter bij de werkelijkheid komen. Wanneer iemand een gevoeligheid op deze manier kan transformeren in een kwaliteit en kracht, spreken we van een transformatieproces.

Vanuit het (op)nieuw verworven bewustzijn kan de energie weer vrij stromen en vanuit het (op)nieuw hervonden zelfvertrouwen durft men de wereld weer tegemoet te treden en zich over te geven aan het leven, dat ons met pieken en dalen zoveel te bieden heeft.

In sommige gevallen is wat je hebt te transformeren groter dan jezelf en het leven dat je leidt. Een crisis kan namelijk zo’n impact hebben dat de gevolgen ervan over meerdere generaties strekken. Waar voorgaande generaties het hoofd hebben moeten bieden aan crises en onder die druk in een collectiviteit zijn gedwongen, zullen volgende generaties de terugkeer naar de liefde moeten bewerkstelligen in het belang van hen die na hun komen.

Reviews Haptotherapie Groningen

Wat mensen vinden van Intacto