Helpen om te leren luisteren naar je eigen signalen, naar je eigen gevoel, dat aangeeft wat voor jou “klopt” en wat niet.

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. Het is een persoonsgerichte therapie waarbij het ontwikkelen van het affectieve vermogen van de mens een centrale rol speelt.

Een mens die affectief is bevestigd in zijn leven, heeft een basiszekerheid en -veiligheid in zichzelf verworven. Hij is daardoor in staat zich authentiek en autonoom, vanuit zijn voelen en in verbinding met de wereld om hem heen, te bewegen in het leven.

De mens die niet affectief is bevestigd in zijn leven heeft vaak het gevoelscontact met zichzelf en met zijn omgeving, in meer of mindere mate verloren. Er ontstaat dan een levensinstelling, die wordt gekenmerkt door effectiviteit, doelgerichtheid, streven naar succes, macht en met een nadruk op het denken. Onze maatschappij waardeert over het algemeen deze gerichtheid op effectiviteit en het belang van individualiteit boven het gezamenlijke belang. Het gevolg is een verschraald mens-zijn waarbij het denken niet is geïntegreerd in het gevoel en het emotionele leven.

Contact opnemen haptotherapeut

wat is haptotherapie

Leren voelen

Een GZ-Haptotherapeut tracht, door zichzelf vanuit een bevestigende houding in te brengen in het contact, een ontwikkeling bij de cliënt op gang te brengen, waardoor deze weer in staat is contact te maken met zijn eigenheid en innerlijke gevoelsbeweging om van daaruit de verbinding te leggen met de buitenwereld. De haptotherapie gaat er van uit dat je voor een goed contact met je gevoel een goed contact met je lichaam nodig hebt. Het aanraken van het lichaam, van mens tot mens, is daarom een belangrijk instrument voor de haptotherapeut.

In dit fimpje wordt op een speelse manier nog eens uitgelegd, wat haptotherapie is en waar het over gaat.

Er valt veel over te zeggen, maar vaak schieten woorden tekort. Collega Ger Cremer heeft vanuit zijn jarenlange ervaring op een eenvoudige, maar in mijn ogen kernachtige en waarachtige manier omschreven wat haptotherapie is en doet.

Van opgave naar uitdaging

Als je “lekker in je vel zit”,
goed naar jezelf en anderen kunt luisteren,
dan “loopt het vanzelf”, heb je vaak zin in de dag.
Je kunt omgaan met situaties en voorvallen
die je in je leven tegenkomt,
en met de daarbij gepaard gaande gevoelens zoals
blijdschap, teleurstelling, verdriet en boosheid.

Soms lukt dat niet (meer), soms heel geleidelijk,
maar ook een plotselinge gebeurtenis,
een ongeval, een ernstige kwetsing,
verlies van een dierbare of van je werk
kan er toe leiden dat je minder aankan dan voorheen,
het ondermijnt het vertrouwen in jezelf, je trekt je terug.

Ook wat je geleerd hebt in je leven, zoals flink zijn
en steeds maar doorgaan,
kan zich -als je het overdrijft- op den duur tegen je keren.
Je luistert dan niet goed naar je eigen signalen,
waardoor je over je grenzen gaat
en ook de ander jouw grens niet meer goed waarneemt.

Gelukkig vertelt je lichaam dat er iets niet klopt,
dat je teveel doet of juist te weinig,
dat je niet tot rust komt en maar doorgaat
en meer luistert naar een ander dan naar jezelf.
Kijk maar eens naar je hoofdpijn, rug- en schouderklachten,
klachten als moeheid of niet goed meer kunnen slapen.

Als je erachter komt dat er iets niet klopt,
probeer je vaak eerst zelf iets te veranderen,
al betekent “zelf” heel vaak “alleen”.
Meer van hetzelfde blijkt niet te werken en
je blijft in een kringetje ronddraaien.
Dat kun je heel lang doen, maar je wordt er wel moe van…

Je kunt ook overwegen tijdelijk iemand in de arm te nemen,
die een tijdje met je mee-loopt.
Op je eigen weg wel te verstaan.
Een begeleider of therapeut of coach of hoe je het maar noemt,
die met je kijkt wat je wilt en wat niet gaat
En die je vooral helpt te luisteren naar je eigen signalen,
naar je eigen gevoel, dat aangeeft wat voor jou “klopt”
En wat niet.

Wij laten je dat
aan den lijve
ervaren
heel direct en heel duidelijk.

Als je weer mag voelen wat je voelt
en daarop leert te vertrouwen,
wordt je opener naar jezelf
en naar anderen.
Je veerkracht neemt voelbaar toe,
je draagkracht wordt groter.
Als het weer meer vanzelf gaat,
pak je de draad weer op,
en verandert er – vaak – spontaan iets
in het contact met anderen.

Fijn voor jezelf, voor je naasten;
Je collega ‘s, je baas, je werknemers.