Loading...

Haptonomie, Zwangerschap en Geboorte

Intacto_Haptonomie

Bij de vrouw speelt rond het begin van de zwangerschap het accepteren en toelaten van het kind in haar lichaam een belangrijke rol. Door het kind op te nemen in haar lichaamsbewustzijn, kan zij ruimte maken voor het kind en het een plek geven ondanks eventuele (fysieke) ongemakken.

Bij de man speelt dit aspect in die fase op een abstracter niveau, hij zal ruimte moeten maken in zichzelf om zijn vrouw te ondersteunen tijdens de zwangerschap en later bij de geboorte van zijn kind. De haptonomie biedt oefeningen aan om het lichaamsbewustzijn hierop af te stemmen en om deze processen lijfelijk te ervaren.

Veilige Hechting

Intuïtief gaat de aandacht van de ouders hierbij naar "de buik" de plek waar het ongeboren kind zich  heeft genesteld. Een belangrijk uitgangspunt in de haptonomie is dat het kind al in een vroeg stadium van de zwangerschap in staat is om contact te maken. Het is daarbij vooral aangewezen op de tast, aanraken en (aan)geraakt worden. Dit vermogen om te communiceren via de tast wordt in de zwangerschapshaptonomie verder ontwikkeld en verdiept, met als voornaamste doel het kind welkom te heten en te bevestigen al voor dat het kind wordt geboren. Hiermee wordt in het vroegste stadium de basis gelegd voor een zogenoemde veilige hechting.

Piet Weisfelt (psychotherapeut) beschrijft de term hechten als volgt:

Hechten is het ervaren van de nabijheid, de uitwisseling van energie in nabijheid. De liefde stimuleert het hechtingsgedrag (al het gedrag dat we kunnen omschrijven als contact maken) en het hechtingsgedrag stimuleert de liefde. Hechting groeit dan ook als er tussen de ouders en het kind een voortdurende liefdevolle wisselwerking bestaat.

Affectieve Bevestiging

Het kind kan zich bijvoorbeeld toewenden naar iets dat goed voelt, zoals een strelende of beschermende hand op de buik. Evenzogoed kan het kind ook kenbaar maken dat iets hem niet bevalt, bijvoorbeeld door zich terug te trekken of een schop te geven. Door als ouders ontvankelijk te worden voor de signalen van het ongeboren kind en hierop te reageren, kan zich bij het kind al heel vroeg een gevoel ontwikkelen dat het wordt "gehoord" en dat het er toe doet. Vanuit de notie dat er rekening met hem wordt gehouden komt het kind tot een basisvertrouwen met betrekking tot de omgeving waarin het ter wereld komt.

De eerste affectieve bevestiging en de aanzet tot een veilige hechting van het kind vormen de kern van de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Daarbij is de aandacht voor een nieuw te vormen evenwicht tussen de ouders een vooropstaand element. Leren luisteren naar je lichaam en openstaan voor de signalen van je partner en het kind vormen in dit kader centrale thema‘s.

In het bijzonder met betrekking tot de bevalling wordt uitleg gegeven over wat er staat te gebeuren en over wat je kunt verwachten. Er wordt geoefend om weeën op te vangen en te persen. Maar vooral kijken we naar hoe je ook dit samen kunt doen en dragen, in contact met elkaar als partners en in contact met je kind.

Intacto_Zwangerschapsbegeleiding
Haptotherapie

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor er iets in de weg staat om als vrouw ten volle te kunnen genieten van de zwangerschap en het nieuwe leven dat in je groeit. Als hiervan sprake is, kan haptotherapie een mogelijkheid bieden om een ontwikkeling in gang te zetten waardoor de blijdschap en dankbaarheid die nieuw leven brengt weer beter wordt gevoeld. Lees hierover verder bij

Therapie tijdens de Zwangerschap >

Anna Marie


Terug naar Zwanger >