Loading...

Visie

Anna Marie Buwalda

Je hoort mensen wel eens zeggen "ik houd mijn hart vast", maar ja hoe houdt een mens zijn hart vast en waarom eigenlijk? Voor mij staat het hart voor leven in liefde. Als je liefde stroomt heb je een rijk leven. Misschien is de essentie van het leven wel dat je liefde mag ontvangen en mag geven en dat van daaruit opnieuw leven kan ontstaan. Wellicht juist daarom zijn we kwetsbaar in dit gebied en houden we ons hart soms vast. Dit maakt dat we in sommige gevallen en zeker ten tijde van crisis ons terugtrekken uit dit gebied om ons enkel nog door ons verstand te laten leiden. We verbannen ons lichaam dan uit ons bewustzijn, omdat dit de plek is waar de vervelende gevoelens zich openbaren.

Afsplitsing

Gebeurt dit stelselmatig, dan verliezen we het contact met ons lichaam. Het lichaam is echter het instrument dat ons vertelt wat wel of niet goed voor ons is, en ook het middel om ons te verhouden met de wereld om ons heen. Daarom raken we in zo'n situatie niet alleen het contact met (een deel) van onszelf kwijt, maar tevens met de mensen om ons heen. We merken dat we niet goed in ons vel zitten en dat onze relaties niet meer lekker lopen.

De overheersende rol van ons denken vormt er tevens de aanleiding toe, dat we niet makkelijk meer in het hier en nu kunnen zijn. Ons denken speelt zich namelijk graag af in het verleden of in de toekomst, en niet in het nu. We kunnen dan niet langer "zijn", alleen nog maar "bedenken wie we zijn". Dit bedachte ik -ook wel ego genoemd- en de werkelijkheid vallen nooit samen en dat geeft vaak onvrede en frustratie.

Er treedt in zo'n situatie een dubbele splitsing op. Enerzijds is het lichaam afgesplitst van het bewustzijn en anderzijds is ons zelfbeeld afgesplitst van wie we zijn. Wie in een dergelijke situatie is beland, kan weer helen door de splitsingen op te heffen.

Transformatie

Door het lichaam terug in het bewustzijn te brengen, kan de oorspronkelijke kwetsing worden opgezocht en doorleefd en kan de pijn daarover gaandeweg afnemen. Degenen die hebben gekwetst kunnen daarna worden vergeven en omdat men weer makkelijker kan accepteren wie men is, kan ook het zelfbeeld dichter bij de werkelijkheid komen. Wanneer iemand een gevoeligheid op deze manier kan transformeren in een kwaliteit en kracht, spreken we van een transformatieproces.

Vanuit het (op)nieuw verworven bewustzijn kan de energie weer vrij stromen en vanuit het (op)nieuw hervonden zelfvertrouwen durft men de wereld weer tegemoet te treden en zich over te geven aan het leven, dat ons met pieken en dalen zoveel te bieden heeft.

In sommige gevallen is wat je hebt te transformeren groter dan jezelf en het leven dat je leidt. Een crisis kan namelijk zo'n impact hebben dat de gevolgen ervan over meerdere generaties strekken. Waar voorgaande generaties het hoofd hebben moeten bieden aan crises en onder die druk in een collectiviteit zijn gedwongen, zullen volgende generaties de terugkeer naar de liefde moeten bewerkstelligen in het belang van hen die na hun komen.


Anna Marie